BEKLEN

a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány

Ma már tudjuk, hogy a pluralista demokrácia kialakításában milyen fontos szerep hárul a harmadik szektorra, a civil társadalomra, illetve a civil társadalom által létrehozott nem kormányzati szervezetekre.
   

Maga a demokrácia, mint görög szó, eredetileg népuralmat jelentett, illetve egy közösség, vagy a társadalom többsége által kinyilvánított akarat érvényre juttatását, illetve juttatásának formáját. Valójában azonban a társadalmak fejlődésével maga a demokrácia is - mint társadalmi rend - fejlődött, így mára elérte - ha csak elvi szinten is - hogy nem csak a többség, de a kisebbség, akaratát is érvényesíteni tudja a többséggel szemben, illetve a közvetlen társadalom akaratát is a mindenkori kormányhatalommal szemben.


Tehát a közvetlen társadalom, így polgári kezdeményezések összegzéseként körvonalaiban kialakulnak a civil szervezetek formái, ahol a társadalom, illetve egyénenként a polgárok önkéntesen vesznek rész közös célok megvalósítása, védelme érdekében. Ezen kezdeményezések elvileg az államtól elkülönülve, autonóm módon kell, hogy működjenek, ám ezek a formák mindenkor, a demokrácia fejlődésével és átalakulásával együtt újra át és át kell, hogy értékelődjenek.

A fenti elvet követő módon az Alapítvány a civil szervezetek és civil társadalom támogatásával és szervezett programjaival azt szeretné elérni, hogy stabil szociális háttérrel rendelkező, környezetkultúrára és művészetek iránt fogékony régió jöjjön létre hazánk eme régiójában.
       

Magunkról...

A "beklen" kun szó, védőt, óvót jelent, vagy az újszülött óvó szava. Az alapító az elnevezéssel azt kívánja kifejezni, hogy helyben, a kistérségekben kell megvédeni, megóvni a sérülékeny és esendő helyi demokráciát és a civil társadalmat, és ott kell támogatni, fejleszteni azt védő, szerető szándékkal.

A Beklen Alapítvány tevékenységi köre
 • hagyományápolás, hagyománytiszteletre nevelés
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • foglalkoztatás, szociális tevékenységek
 • kulturális tevékenység, közművelődés
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • tudományos tevékenység
 • emberi és állampolgári jogok védelme
 • kreatív tevékenységek segítése, támogatása
 • fogyasztóvédelem
 • szabad véleménynyilvánítás jogainak védelme
 • közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások