BEKLEN

a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány

Mint nagyon sok helyen, a Pásztói-gyepen is nagy problémát jelentenek az illegális fakivágások. A szociális helyzet folyamatos romlása valamint a hatóságok elégtelen fellépése miatt egyre nagyobb veszélybe kerülnek a fasorok.

    
    A Beklen Alapítvány munkatársai szorosabb együttműködést alakítottak ki a helyi szervekkel – szervezetekkel (rendőrség, polgármesteri hivatal, erdészet, magánerdő tulajdonosok) a fakivágások, csonkítások megakadályozása érdekében. Ugyan a probléma alapvetően a szociális helyzetre vezethető vissza, de jelentős természetvédelmi aggályokat is felvet.
   Ilyen gond például a kékvércse állomány csökkenése is, hisz a kivágott fasorokban nagyon sok kékvércse fészkel és a terület (főleg a legeltetéses állattartás visszaállítása után) ideális élőhelyet biztosít ezeknek a ritka, veszélyeztetett madaraknak. Külön problémaként a fasorok eltűnésével megjelenik az is, hogy nem lesz természetes gát a szélnek és ezzel a terület vízháztartása is megváltozik valamint a talaj eróziója is aktívabbá válik. Miután ezen a területen találhatóak szántóföldek is, az agrárium szempontjából nagy jelentőséggel bírnak ezek a fasorok.
   Az élőlények oldaláról a gondot az jelenti, hogy a kivágott, legallyazott fák alkalmatlanná válnak a kék vércsék költőhelyének, ezért a társszervezet kollégái a területre figyelemfelhívó táblákat helyeznek el, valamint kihelyezésre került 20 db „D” típusú odú valamint 30 db vércse költőláda is, ahol reményeink szerint hamarosan újabb párok fognak

 

A Beklen Alapítvány médiamegjelenését a Vidékfejlesztési Minisztérium
2012. évi Zöld Forrás Pályázata támogatja (Pályázati azonosító:**PTKF/1634/2012)