BEKLEN

a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány

 

A program megvalósulásában a Norvég Civil Támogatási Alap kerete segített, valamint partner szervezetek az EMLA, a TASZ, magánügyvédek, civil szakértők és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület.

Programunk fő céljai:

 • A környezet és természetvédelmi érdekérvényesítés, a pozitív jogi precedensek megteremtése, a pozitív jogalkotói gyakorlat kikényszerítése
 • Ügyfél jogokkal való élés, közérdekű adatok közzététele, környezet- és természetvédelmi törvények betartatása
 • A környezet és természetvédelmi szempontoknak jogi érdekérvényesítés, a jogszabályok betartásának ösztönzése, peres és nem peres eljárásokban való részvétel
 • A környezet és természetvédelmi szempontok integrálása az ágazati fejlesztésekbe, ezáltal a fejlesztések környezetterhelésének, csökkentése, természetvédelmi szempontból jelentkező esetleges károk megelőzése, ezáltal hazánk környezeti állapota továbbromlásának megállítása, valamint biológiai sokféleségének, természeti erőforrásainak védelme.

Államigazgatási ügyek

Büntetőügyek

Szakmai vélemények

Norvég Civil Támogatási Alap - Civil érdekérvényesítési program

 

Államigazgatási ügyek

 • Poroszló, engedély nélküli villa építése
 • Derekegyháza: Natura 2000 területen vadaskert létesítése
 • Hajdúnánás: Natura 2000 gyep feltöltése
 • Gyulavári hallépcső engedélyezési eljárása
 • Murai kavicskotrás engedélyezési eljárása
 • M8, M35, M4, M44 utak építési eljárása
 • Dakar rally
 • Túrkeve belterületi építkezések
 • Ásotthalom vadaskert építése
 • Jászberény szélerőmű építése
 • Csongrádi duzzasztó

 

Büntetőügyek

Szakmai vélemények