BEKLEN

a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány

  Ajánlattételi felhívás konyhai eszközök beszerzésére
A Beklen Alapítvány ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

 

Ajánlattételi felhívás