BEKLEN

a Nagykunsgi Civil Trsadalomrt Alaptvny

 A "Zöld Forrás" pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium hirdette meg  a  a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében, a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) részére.

A BEKLEN Alapítvány 2010 és 2013 között az alábbi programokkal pályázott sikeresen:

  • 2010: K-36-10-00040B - Vadászok és természetvéd?k szakmai együttm?ködése apróvadas él?helyek fejlesztése érdekében ragadozómadarak megtelepedésének, megtartásának el?segítésére
  • 2011: PTKF/2143/2011 - Az illegális fakitermelések elleni harcban való részvétel, a szélesebb kör? együttm?ködés megteremtése a témában és ezzel együtt megvalósuló ragadozómadarak térségi költ?területeinek védelme gyakorlati természetvédelmi feladatok megvalósításával
  • 2012: PTKF/1634/2012 - Er?forrás-pazarló magatartási formák csökkentésére irányuló kampánytevékenység a Nagykunságban: hulladékcsökkentés és energiahatékonyság címszavakkal
  • 2013: PTKF/1343/2013. - „Kampány a beporzást végz? fajok ökoszisztéma szolgáltatásainak meg?rzéséért”
  • 2015: PTKF/1251/2015. - A környezetszennyez? magatartás formák csökkentésére irányuló szemléletformáló kampány a Nagykunságban

 

 

 

Mentés