BEKLEN

a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület, mint az MTVSZ tagszervezete részt vállalt abban, hogy tájékoztatja a magyar társadalmat az Európai Unió Közös Agrárpolitikájáról. Ennek apropóján egyesületünk április 5-én képviseltette magát az Ópusztaszeren hagyományosan megrendezésre kerülő Szeri Húsvét elnevezésű rendezvényen.

A KAP nem más, mint egy támogatási rendszer, melynek középpontjában az Európai Unió tagállamainak gazdálkodói állnak, célja pedig a termelők és fogyasztók minél szélesebb körű védelme.
A 2013-as évben ez a rendszer átalakításon ment keresztül, a vidékfejlesztési, környezet- és természetvédelmi törekvések előtérbe kerültek. A mai kor elvárásaihoz igazítva helyet kapott a biogazdálkodások kiemelt támogatása, és a mezőgazdasági termelékenység olyan szintű megőrzése, ahol az agrárterületek ökológiai állapotának javítása és ökoszisztéma szolgáltatásainak megőrzése lett a fő szempont.

Újszerű szabályozásként jelenik meg a „zöldítés”, mely minden egyes gazdálkodóra kötelezettséget ró, a tagállamok, a közvetlen kifizetések 30%-át erre fordíthatják. Most már összeforrott egészként kell tekinteni az élelmiszer-ellátás biztonságának garantálására és a fenntartható, természetkímélő gazdálkodás kialakítására. Észrevették, hogy be kell vonni a földeket művelő gazdálkodókat a természetvédelmet elősegítő akciótervekbe, mert nélkülük nem megvalósítható a biodiverzitás növelése.

Mindezekkel kapcsolatban felkereshették standunkat az érdeklődők, április 5-én, a Szeri Húsvéton, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol közel 4 ezer fő fordult meg húsvét vasárnapján. Asztalunknál a szülők tájékozódhattak, kérdéseket tehettek fel, és színes kiadványokkal gazdagodhattak, mint a „Gazdálkodj okosan! - A természet sorsa gazdálkodóink kezében van!” és a „Helyi élelmiszerben az egészség - A termelőtől gyermekeink tányérjára” című, Közös Agrárpolitikáról szóló brosúrák. A gyerekeknek is kedveskedtünk érdekesebbnél érdekesebb zöld ügyességi, logikai és fejlesztő játékokkal.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ópusztaszeri skanzen munkatársainak, kiemelten a Puszta Háza vezetőjének, Göblyös Dávidnak, hogy lehetővé tette megjelenésünket ezen a nagyszerű, hagyományőrző rendezvényen.

 

 

 

A program az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG AGRI) támogatásával valósul meg.