BEKLEN

a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány

Programjaink

 

1999 őszén, a DemNet által bonyolított pályázati fordulóban Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala támogatásával létrehozta Túrkevén a "Pro Natura" díjas Nimfea Egyesülettel közösen a Civil Műhelyt. Miután jelentős igény volt szolgáltatásaira, az kibővítve az Alapítvány önálló programjaként 2001-től önálló helyen Túrkevén a Kenyérmezei úton (piactér mellett) megnyitotta kibővült szolgáltatású műhelyét.

 

A Beklen Alapítvány Civil Műhelyének célja:

 ingyenes szolgáltatásai révén segítse elő a helyi civil társadalom szervezeteinek fejlődését, és teremtse meg az önkéntes alapon működő civil szervezetek szervezeti kultúra iráni igényességét járuljon hozzá az állami és üzleti szektorral együttműködő nem kormányzati szervezetek önfenntartó tevékenységeinek támogatásához és üzleti tervek kidolgozásához járuljon hozzá a rendeletalkotási folyamatokba való bevonáshoz működésével növelje a civil szervezetek között hatékony kommunikáció létrejöttét és mutasson rá az együttműködési lehetőségekre a harmadik szektoron kívül és belül

Szolgáltatásaink, tevékenységeink a Civil Műhelyben:

 adatszolgáltatás és információnyújtás pályázati és civil ügyekben, adatlapok beszerzése, kitöltésben való segítség, gépelés, nyomtatás, fénymásolás civil rendeletalkotás önkormányzatoknak infrastrukturális háttér használatának lehetősége Internet alapú kommunikációs eszközökkel, e-mail fiókok létrehozása, stratégia készítés web létrehozásra könyvelési, adó- pénzügyi és jogi tanácsadás közhasznúsági, bejegyzési és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos ügyekben, civil menedzsment fejlesztése a koncepcionálisan dolgozó szervezeti stratégia szerint haladó civil szervezetek számára szervezetfejlesztési segítség tréningekkel, képzésekkel, nyelvoktatással konferenciák, szakmai fórumok szervezése általános szervezetfejlesztési tanácsadás projekt fenntarthatósági tanulmányok ösztönzésével kommunikációs tevékenység a három szektor (üzleti, kormányzati és civil) között a rendszeres kapcsolattartás lehetőségének megteremtése és publikációs tevékenységek kapcsolattartás a médiával kábelen sugárzott civil televízió szerkesztésében való részvétel

 

 
2004

SORSZÁM

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

PROJEKT CÍME

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft)

1.

01329232005

A Beklen Alapítvány és az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) együttműködése a Túrkevei és Túrmenti Téjrehabilitációs Programban

400 000

2.

00595222004

Forrásteremtés a Nagykun- Nagysárrét térségben

1 000 000

3.

00092162004

Működési támogatás

300 000

 
2005

SORSZÁM

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

PROJEKT CÍME

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft)

1.

01720/23/05

Magyar- Szerb civil együttműködés a civil szektor fejlesztéséért, a részvételi demokrácia és a társadalmi

500 000

2.

00324/16/05

Működési támogatás

1 000 000

3.

00788/22/05

Konfliktuskezelés a hétköznapokban - tréning önkormányzatok és civil szervezeteknek a Nagykunságban

800 000

 

2006

SORSZÁM

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

PROJEKT CÍME

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft)

1.

00317/16/06

Működési támogatás

350 000

2.

00375/22/06

Konfliktuskezelés a hétköznapokban - tréning önkormányzatok és civil szervezeteknek a Nagykunságban

704 000

3.

01518/23/06

Önkéntesség és civilség - cseretábor nagyváradi fiatalok és nagykunsági önkéntes munkát végző főiskolások között - önkéntes munka és ismerkedés

600 000

4.

00484/21/06

Zöld szervezetek tagbázis építésének segítése

597 892

 
2007

SORSZÁM

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

PROJEKT CÍME

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft)

1.

NCA-CIV-07-A-0335

Komplex szervezetfejlesztési képzés túrkevei civil szervezetek menedzsment készségeinek javításáért

649 600

2.

NCA-ÖNSZ-07-A-P-0044

Az Európai Unió madárvédelmi (SPA) és élőhelyvédelmi (SCI) irányelvével kapcsolatos tapasztalatcsere, és jogi együttműködés

1 100 000

3.

NCA-NK-07-D-P-0221

"Végy részt az EU döntéseiben" képzéssorozat lebonyolítása helyi szervezetek lobby képességének javítására, és brüsszeli döntéshozási mechanizmus megismerése

900 000

4.

NCA-EA-07-P-0543

Működési támogatás

550 000

5.

NCA-NK-07-A-P-0327

Összefogás a testvérvárosi kapcsolat kapcsán a civil szervezetek településfejlesztési törekvésekben betöltött szerepének javításáért

840 000

 

2008

SORSZÁM

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

PROJEKT CÍME

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft)

1.

NCA-NK-08-A-P-0115

A házi élelmiszer feldolgozás, előállítás elfeledett tudásának terjesztése

1 000 000

2.

NCA-NK-08-B-P-0161

 Objektíven - nemzetközi tapasztalatok tükrében - az intézményen kívüli szülésről

1 100 000

3.

NCA-NK-08-D-P-0093

Strukturális alap kiírások véleményezési folyamataiban való részvétel biztosítása

500 000

4.

NCA-NK-08-C-P-0237

Közös gyökereink - a hagyományos állattartás szerepéről (Nagyszalonta, Biharugra, Túrkeve)

651 200

5.

NCA-CIV-08-B-P-0100

Női méltóság és jogok érdekképviselete és érdekvédelme a Nagykunságban (munkajog, önrendelkezés, esélyegyenlőség)

1 460 000

 

2009

SORSZÁM

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

PROJEKT CÍME

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft)

1.

NCA-NK-09-A-P-0012

Születés házak megismerésének és ismertségük terjesztésének elősegítése nemzetközi együttműködéssel

300 000

2.

NCA-CIV-09-A-0122

 Pályázatírási és menedzsmenti ismeretekkel a vidéki szervezetek esélyeinek növelésére

1 408 000

3.

NCA-CIV-09-C-0085

Szakmai hatékonyság fokozása közös térségi civil stratégiai terv elkészítésével

1 104 800

4.

NCA-EA-09-0785

Működési támogatás

1 000 000

5.

NCA-CIV-09-B-0331

Alapítványunk honlapjának kialakítása és online almanach készítése

200 000

6.

NCA-NK-09-F-0356

Nők közéleti szerepvállalásának javítása nemzetközi tapasztalatok felhasználásával

527 000

 

2010

SORSZÁM

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

PROJEKT CÍME

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft)

1.

NCA-EA-10-1008

Működés

1 300 000

2.

NCA-NK-10-B-0380

 Születés ház intézmények ismertségének javítása külföldi tapasztalatok tükrében

1 200 000

3.

NCA-DP-10-C-0133

Civil együttműködés fejlesztése a környezeti információkhoz hozzájutás javítása érdekében

1 673 000

 

2011

SORSZÁM

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ

PROJEKT CÍME

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (Ft)

1.

NCA-CIV-11-A-0159

Kistérségi szinten az önkéntesség társadalmi fontosságát elismertető programsorozat lebonyolítása

1 111 000

2.

NCA-EA-11-1175

A Beklen Alapítvány kiemelten közcélú feladatainak ellátásához szükséges működési háttér biztosítása

700 000

 

Kiadványok

A Beklen Alapítvány támogatók segítségével számos, az Alföldet, Nagykun - Nagysárrét régiót érintő kiadvány szerzője lett. Szemléletformálási programok keretén belül napvilágot látott néhány környezeti nevelési kiadvány is.

A kiadványok megrendelhetőek a Nimfea Egyesület megrendelő felületén.

A kiadványok támogatói:

 • Nemzeti Kulturális Alap
 • Nemzeti Civil Alapprogram
 • Nimfea Természetvédelmi Egyesület
 • Herman Ottó Természetvédő Kör


Alföld sorozat

Remélem minden alföldi lokálpatrióta, könyvet és néprajzot szerető ember könyvespolcán ott sorakoznak majd az Alföld könyvek sorozat kötetei, amelyet azzal a céllal hívtunk létre, hogy a magyarság történetében, kultúrájában, életében mindig központi szerepet betöltő Nagy Magyar Alföld szülötteinek, lakóinak szellemi hagyatékát minél több emberrel megismertessük és minél szélesebb körben terjesszük a Kárpát-medencében.
A sorozat szerkesztője Örsi Zsolt.

Kötetek:


Szóróanyagok, tájékozatók

 •  A Nemzeti Civil Alapprogram működése
 •  Túrkeve testvérvárosa Nagyszalonta
 •  Nagyszalonta testvérvárosa Túrkeve

 

 

 

 

 A "Zöld Forrás" pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium hirdette meg  a  a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében, a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) részére.

A BEKLEN Alapítvány 2010 és 2013 között az alábbi programokkal pályázott sikeresen:

 • 2010: K-36-10-00040B - Vadászok és természetvédők szakmai együttműködése apróvadas élőhelyek fejlesztése érdekében ragadozómadarak megtelepedésének, megtartásának elősegítésére
 • 2011: PTKF/2143/2011 - Az illegális fakitermelések elleni harcban való részvétel, a szélesebb körű együttműködés megteremtése a témában és ezzel együtt megvalósuló ragadozómadarak térségi költőterületeinek védelme gyakorlati természetvédelmi feladatok megvalósításával
 • 2012: PTKF/1634/2012 - Erőforrás-pazarló magatartási formák csökkentésére irányuló kampánytevékenység a Nagykunságban: hulladékcsökkentés és energiahatékonyság címszavakkal
 • 2013: PTKF/1343/2013. - „Kampány a beporzást végző fajok ökoszisztéma szolgáltatásainak megőrzéséért”
 • 2015: PTKF/1251/2015. - A környezetszennyező magatartás formák csökkentésére irányuló szemléletformáló kampány a Nagykunságban

 

 

 

Mentés