Hazai jogi háttér


Dokumentum letöltése  Környezetvédelmi törvény / 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól /

Dokumentum letöltése  Természetvédelmi törvény/1996. évi LIII. törvény a természet védelméről /

Dokumentum letöltése  Adatvédelmi törvény / 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról /

Dokumentum letöltése  Közigazgatási törvény / 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól /

Dokumentum letöltése  Közhasznú szervezetekről szóló törvény / 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról /

Dokumentum letöltése  Védett területekről szóló törvény / 1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról / /

Dokumentum letöltése  Erdővédelmi törvény / 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról /

Dokumentum letöltése  Vadászati törvény / 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel / /

Dokumentum letöltése  Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről szóló törvény / 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról       szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetéséről /

Dokumentum letöltése  Polgári perrendtartásról szóló törvény / 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról /

Dokumentum letöltése  Polgári perrendtartásról szóló törvény XX.fejezet / 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról - XX.fejezet - Közigazgatási perek /

Dokumentum letöltése  Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 4/2010. polgári jogegységi határozata / Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 4/2010. polgári jogegységi határozata a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokról /

Nemzetközi kötelezettségek


Dokumentum letöltése  Vízkeret Irányelv / AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS2000/60/EK IRÁNYELVE a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

Dokumentum letöltése  Aarhusi Egyezmény / Egyezmény a környezeti ügyek kapcsán az információkhoz való hozzáférésről, a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről

Dokumentum letöltése  Egyezmény a Biológiai sokféleségről

Dokumentum letöltése  CITES 2003. évi XXXII. törvény / a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről /

Dokumentum letöltése  CITES 2008. évi LIII. törvény / a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről /

Dokumentum letöltése  Ramsari Egyezmény / Egyezmény a vizes területekrôl /

Dokumentum letöltése  Bonni Egyezmény / A vándorló fajok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgáló keretmegállapodás /

Dokumentum letöltése  Berni Egyezmény / Az európai, vadon élő élővilág és a természetes élőhelyek védelme /

Dokumentum letöltése  Nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon

Egyéb segédanyagok


  Natura 2000 területek / 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről /

  Natura 2000 gyepkezelési szabályzat / 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeleta NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól /

  348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról.

  Védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról szóló rendelet / 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről /

  Magyarországi védett fajok listája