Társ eljárások

  A legtöbb környezetvédelmi, természetvédelmi ügy olyan, hogy jellegéből adódóan lehetőséget teremt arra, hogy több hatóságnak is illetékessége és hatásköre legyen. Ha a probléma termőföldet érint, célszerű bejelentést tenni a területileg illetékes földhivatalnál, ha humánegészségügyi vonatkozása is van, akkor az ÁNTSZ-nél, ha építési, bontási ügy, akkor az első fokú építési hatóságnál, ha vadászati, akkor a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál – és így tovább.
Törekedjünk minél szélesebb körben minél több hatóságot megkeresni, semmit ne tegyünk egy lapra.
A hatóságok kötelesek elvileg megkeresni az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervet, így beadványunk nem vész kárba, ellenben egy kis esélyt kapunk, hogy más szempontból is kivizsgálják az ügyet.


Rendőrségi feljelentés