Adathozzáférés

  Számos környezeti kockázatról csak hallomásból, „pletyka” szinten értesültünk.
Az első feladat, hogy tényeket ismerjünk meg. Keressük meg a nagy valószínűséggel érintett hatóságokat, és próbáljuk megtudni mi is a „tényállás”.
Az iratmegismerésre elvileg jogszabály biztosította lehetőségünk van.
A legfontosabb jogforrás e tekintetben a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (röviden: „adatvédemi”) törvény, amit csak kiegészít és bővít a Aarhusi Egyezmény (Országgyűlés a 2001. évi LXXXI. törvénnyel hirdette ki). Ezen két jogforrásra hivatkozva elvileg nódunk van betekintést nyerni egy-egy folyó ügy irataiba - csupán kérnünk kell.
Az adatvédelmi törvény 19. szakaszának (3). bekezdése szerint az adatkezelő szervnek kötelessége biztosítani, hogy az általuk kezelt adatokhoz „bárki” hozzáférjen.
Az adatkezelő szervnek nincs joga azt vizsgálni, hogy a kérelmező miért kíváncsi kért adatokra, miként azt sem, hogy mit akar majd azokkal kezdeni.
Próbáljunk mindenképpen minél teljesebb, pontosabb képet kapni egy-egy eljárásról!

Ügyfél jogok