Ügyészségek

A területileg illetékes ügyészségek jó partnereink lehetnek egy-egy eljárásban. Valami miatt érettebb, jobb jogértelmezők, mint a legtöbb hatóság, és ha épp nem ülnek hosszú-hosszú időn át egy megkeresésen, akkor számíthatunk a segítségükre.
Akár közigazgatási ügyben tapasztalunk mulasztást hatóság részéről, akár büntetőügyben kívánunk feljelentést tenni, az ügyészségek megkeresése előbbre mozdíthatja az ügyet.

  • A Ket. 120. szakaszának (1) bekezdése alapján hatóság jogszabálysértése esetén az ügyész óvással élhet és a határozat végrehajtásának a felfüggesztését is elrendelheti.
  • Emellett az ügyészségekről szóló többször módosított 1972. évi V. törvény 2. szakasza (módosítva: 1997. évi LXX. törv.) és a 3. szakasz (1) bekezdés d.) pontja alapján a természetkárosítás megelőzése érdekében is közre járhat, és élhet a „felszólalás és figyelmeztetés” eszközével, és a 16. § 1.) bekezdése alapján figyelmeztetést is nyújthat.


Zöld ombudsman