Nimfea Természetvédelmi Egyesület

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület jelenleg a Tiszántúl egyik legnagyobb civil alapokon működő környezet- és természetvédelmi szervezete.
A szervezetnek oktatóközpontja, kiadványai, saját földterületei, hat kiemelt szakmai célprogramja (természetvédelem, környezeti elemek védelme, környezeti nevelés, vidékfejlesztés, demokráciafejlesztés, kulturális örökség védelme), és ezeken belül több mint negyven szakmai programja van, amelyek folyamatosan futnak számos kiemelten közcélú kormányzati feladatot átvállalva az államtól és annak szerveitől.
Az egyesület elődjének alapjait a szarvasi főiskolán raktuk le, a Főiskolai Természetvédelmi Kör formájában, 1988-ban. 1993-ban a Békés Megyei Bíróság bejegyezte szervezetünket, a „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület (Szarvas) néven. Egyesületünk neve a tündérrózsa nemzetségének (Nymphaea) egyszerűsített nevéből származik, amely névvel az eredeti működési területünk a Körösök vidéke, a Nagykunság és a Hortobágy egykori vadvizek járta végtelen sárrétjére és mocsárvilágára emlékezünk. Egyben jelzi a szervezet kötődését a mai napig a vizes élőhelyekhez, habár már működési területünk jócskán felöleli az egész Kárpát-medencét.
A megalakulás óta alapküldetésünk elsősorban a természet védelme, ezen belül a védett és nem védett élőlények, valamint azok élőhelyeinek megóvása, a biológiai sokféleség megőrzése, az emberi társadalom fenntarthatóságának megteremtése. Feladatunknak tartjuk az oktatást, nevelést, szemléletformálást.

Beklen Alapítvány a Nagykunsági Civil Társadalomért

A "beklen" kun szó, védőt, óvót jelent, vagy az újszülött óvó szava. Az alapító az elnevezéssel azt kívánja kifejezni, hogy helyben, a kistérségekben kell megvédeni, megóvni a sérülékeny és esendő helyi demokráciát és a civil társadalmat, és ott kell támogatni, fejleszteni azt védő, szerető szándékkal.

A Beklen Alapítvány tevékenységi köre

 • hagyományápolás, hagyománytiszteletre nevelés
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • foglalkoztatás, szociális tevékenységek
 • kulturális tevékenység, közművelődés
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • tudományos tevékenység
 • emberi és állampolgári jogok védelme
 • kreatív tevékenységek segítése, támogatása
 • fogyasztóvédelem
 • szabad véleménynyilvánítás jogainak védelme
 • közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások

TámogatóinkCivil- és környezeti jogvédő tevékenységeink támogatói

 • Nemzeti Civil Alap
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Norvég Civil Támogatási Alap
 • Társaság a Szabadságjogokért
 • EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület
 • Ökotárs alapítvány