Polgári per kezdeményezése

A természetvédelmi törvény lehetőséget teremt arra is, hogy polgári peres eljárásban kérjük a bíróságot, hogy kötelezze a vélt környezet- ill. természetkárosítót a tevékenységének eltiltásától, ha azt felperesként kérjük. A lehetőség remek, azonban a gyakorlatban – azonos tartalmú közigazgatási döntések hiányában – nehéz eredményt elérni. A polgári peres eljárásban az ilyen jellegű kezdeményezések esetén nekünk kell majd állni a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértői megbízások díjat, amelyek több millió forintos tételre is rúghatnak, arról nem is beszélve, hogy perveszteség esetén a teljes perköltség megtérítésére kötelezhet a bíróság, ami szintén jelentős összeg lehet. Ennek okán – saját tapasztalatink alapján – azt javasoljuk, hogy csak nagyon-nagyon előkészített, alátámasztott pert kezdeményezzen bárki is, jól válasszunk jogi képviselőt, aki lelkiismeretesen tájékoztat minden kockázatról, és lehetőleg készüljünk fel egy esetleges pervesztésre is. Ma már szerencsére áll az országban rendelkezésre olyan jogászi segítség, akik kellő szakértelemmel nyújtanak jogsegélyt az ilyen közérdekű perekhez (pl.: www.emla.hu, www.tasz.hu) és van olyan támogató, aki egyéb költségek biztosításával is segíthet ilyen közérdekű perekben (pl. www.okotars.hu), de ennek ellenére azt javasoljuk, hogy ez az utolsó lehetőség maradjon, mert a bíróságok következetlen döntéshozása aggasztó.

Szájkosár a civilekre