Eljárás kezdeményezése

  Ha épp nem engedélyezési eljárásba pottyantunk, ahol jogorvoslattal tudnánk élni, abban az esetben nekünk kell kezdeményezni eljárás megindítását.
Mikor megismertük/felismertük egy tevékenység környezeti kockázatit azonnal kezdeményezni kell egy levélben a természeti/környezeti értékek veszélyeztetésétől való eltiltást a területileg illetékes „zöld hatóságnál”, vagy eljárás megindítását az ügy jobb feltárására.
Első fokon az országban a környezet- és természetvédelmi, vízügyi felügyelőségek járnak el, több/kevesebb lelkesedéssel és hozzáértéssel. Sajnos néha több levelet is írni kell, mire mozdulnak, de ha szerencsénk van, akkor egy alapos és jó eljárásban maga a hatóság tesz hathatós lépéseket a kockázatok elhárítására. Sajnos azonban ez a ritkább, így rendszerint nekünk kell folyamatos ösztönző beadványokkal kérni az eljárást, annak elmaradása esetén a másodfokú szervnél, az Országos Környezet- és Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségen az első fokú hatóság kötelezését az eljárás lefolytatására.
Nem szabad feladni, következetesen nyomást kell gyakorolni, hogy a hatóságok ellásák feladataikat.

Társ eljárások