Eseteink

AUDI Győr
Védett természeti értékekre építkezne Győrben az Audi.
A Natura 2000-es védettségű területen három veszélyeztetett faj – homoki nőszirom, homoki futrinka, magyar futrinka – és maga a sztyeppe tölgyes és homoki gyep mint élőhely és társulás képviseli a védett értékeket.
Egyesületünk az ügyben ügyfélként vesz részt.
Bővebben

Körösladány vadaskert
A Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt. Körösladányban, Natura 2000-es listán szereplő, fokozottan védett lepkefaj legjelentősebb térségi élőhelyét kívánja átalakítani vadaskertté, biztos pusztulást hozva a védett növények sokaságát tartalmazó életközösségre, miközben már a kerítésépítés is természetpusztítást valósít meg.


Bővebben

Derekegyháza-Kéktó vadaskert
Egyesületünk által történt Natura 2000-es területek ellenőrzése kapcsán tapasztalata, hogy Hódmezővásárhely mellett, Derekegyháza térségben, annak közigazgatási területén a Vásárhelyi Kéktó nevű SPA, SCI Natura 2000-es terület körbekerítését. Ilyen jellegű kerítést, mint ezen a területen egy természetkárosítás bűncselekmény ügyben bejárt körösladányi területen láttunk, ahol a Dalerd Rt. vaddisznóskert létrehozását tervezte. A Vásárhelyi Kéktó különösen értékes terület, emiatt aggódunk sorsáért, és a bejárás során már most néhány természetvédelmi vonatkozású jogszabály sérülést érezzük.


Bővebben

Gyulavári duzzasztó
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület értesülve a Fehér-Körösön Gyulavárinál épült duzzaszatóműnek kivitelezési munkálatairól, megállapította, hogy az Natura 2000-es területen (275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről) úgy valósul meg, hogy a folyó természetes ökológiai folyosó jellegét veszélyezteti. Az egyesület szakmai álláspontja alapján az ilyetén való megvalósítás több természetvédelmi jogszabályt és a Víz Keretirányelvet is sért.
Bővebben

Forrás: www.naplo-online.huCentral Europe Rally /"Magyar Dakar"/
Törvényességi felülvizsgálati kérelem fokozottan védett élő szervezet egyedének, védett élő szervezetek egyedeinek károsítása és elpusztítása, fokozottan védett természeti érték veszélyeztetése, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és védett természeti terület jogellenes jelentős mértékű megváltoztatása ügyében.
Bővebben

Molnári kavicszátony
A Molnárinál, a Mura folyó 16+230-16+480 szelvényében tervezett kotrási munkálatok, a zátony elbontása továbbra is súlyosan sérti a természetvédelem érdekeit, a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény idevonatkozó szakaszaiba ütközik a tevékenység.   Véleményünk szerint a zátonyok adják a Mura folyó kiemelt természeti értékeit és ezek közül a 16+230-16+480 szelvényében bontásra tervezett zátony természeti értékekben is kiemelkedik. Amellett hogy a terület országos védelem alatt áll, a Közösség felé a Magyar Kormány kötelezettséget vállalt (Natura 2000), hogy a fenti közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeiket hosszútávon fenntartja és megóvja.


Bővebben

Autópályaépítések
Az M4, M35, M8, M85, M9 autópályák tervezett nyomvonalai számos védett növény- és állatfaj élőhelyét érintik.
A tervezett beruházások jelentősen ronthatják több település környezetének állapotát, komoly környezet- és természetvédelmi károkat okozhatnak, a beruházások megvalósulása lokális kipusztulásokat eredményezhet. Figyelemmel ezen tevékenységek környezeti hatásaira, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beruházások az Aarhusi Egyezmény hatálya alá tartoznak (kihirdetve a 2001. évi LXXXI. törvénnyel.


Bővebben

Mezőtúr Ilona-malom
Mezőtúr város mezővárosi múltjának, ezzel a térség hagyományainak egyik jelképe az 1912-ben épült impozáns Ilona malom. Mind a táj mind pedig Mezőtúr városnak egyik tájtörténeti kulturális jelképe, városképi jelentőségű épülete. Nem sok ember élhet Mezőtúron, akinek születésekor még nem volt ott a malom, így az épület szülőföldhöz és helyhez való kötődés jelképe.


Bővebben

Poroszló ingatlanépítés
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évek óta nyomon követi a Tisza-tó illetve a Tisza folyó térségében zajló különböző jellegű beruházásokat. Egyesületünk tudomására jutott, hogy Poroszló 0640 hrsz. területén - mely a Hortobágyi Nemzeti Park illetékességi területéhez tartozó, természetvédelmi oltalom alatt álló helyszínen található, illetve a Magyar Köztársaság által is ratifikált Ramsari Egyezmény hatálya alá is tartozik. A HNP igazgatóságának szakhatósági tiltása ellenére építkezés indult meg. A 0640 hrsz. területen, súlyosan megsértve az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvényt, felépült egy pihenőház, illetve szintén engedély nélkül, motorcsónak kikötő is létesült, noha a beruházás nem egyeztethető össze a helyszín külterületi övezeti besorolásával, valamint természetvédelmi rendeltetésével. Az eset kapcsán jogerős Legfelsőbb Bírósági ítéletet hozott, melynek értelmében az építést végzőnek bontási kötelezettsége van az illegálisan felépített létesítményekre. A mai napig a Legfelsőbb Bíróság határozata nem került végrehajtásra.


Bővebben