Ügyfél jogok

  Az irat megismerésére, egy megindult eljárásban ügyfélként is jogunk van, és főként, ha be kívánunk avatkozni, akkor kézenfekvő, hogy mielőbb ügyfélként is bejelentkezzünk.
Minden bizonnyal az ellenérdekelt fél megpróbálja majd ezt ellehetetleníteni, néha a hatóság is gáncsot próbál vetni, de ne hagyjuk magunkat!
Az ügyféli beavatkozás lehetőségét számos jogszabályhely biztosítja:

  • Közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §-a is jelentősen kiterjesztette az ügyfél fogalmát
  • Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bek., amit a hatóságok nem értelmezhetnek szűkön, hiszen a Legfelsőbb Bíróság 1/2004. KJE sz. jogegységi döntése definiálta azon ügyfajtákat, ahol egy zöld civil ügyfél lehet.
  • Az Országgyűlés a 2001. évi LXXXI. törvénnyel hirdette ki a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményt, amelynek 9. cikke előírja, hogy biztosítani kell a nyilvánosság számára a közigazgatási és bírói eljárásokhoz való hozzáférést, hogy megtámadhassák magánszemélyek és hatóságok olyan lépéseit és mulasztásait, amelyek ellentmondanak a környezetre vonatkozó nemzeti jog rendelkezéseinek.

Eljárás kezdeményezése