Publikációk, kiadványok

Környezet- és természetvédelmi jogsegélyszolgálatok Magyarországon

 Kiadványunk célja, hogy bemutassa azt a tevékenységét a zöld civil szervezeteknek, amelynek célja a széleskörű együttműködés létrehozásával a fenntarthatóan működő, erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó humán társadalom. A civil részvételi tevékenységek lényege, hogy a lakosság életminősége javuljon, az egészségre gyakorolt káros környezeti hatások csökkenjenek, a rekreációs, szabadidős tevékenységek feltételei fejlődnek és a környezet ökológiai potenciálja javuljon. Emellett a társadalmi szabadságjogok a környezeti demokrácia fejlődésével javuljanak, felelos, környezettudatosan gondolkozó, fenntartható fogyasztási mintákat követő, esélyegyenlőséget és társadalmi igazságosságot teremtő társadalomként működjön hazánk.
Letöltés

Tippek és tanácsok környezet- és természetvédelmi jogérvényesítéshez civileknek

 A jog halála, ha nem alkalmazzák. Jogállamot pedig csak következetes jogalkalmazással lehet építeni. Hazánk környezet és természetvédelmi jogszabályi háttere jócskán lehetőséget teremtene arra (főként a kapcsolódó egyéb jogszabályokkal, nemzetközi egyezményekkel együtt), hogy természeti értékeinket megvédjük, és környezeti állapotunk megóvjuk és az egészséges környezethez való alkotmányos jogunknak érvényt szerezzünk, ha ezen jogszabályokat következetesen alkalmaznák a hatóságok.
Sajnos ez azonban nem valósul meg, sőt, néha inkább ellentétes döntéseket látunk a hatóságok részéről.
A Beklen Alapítvány és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület együtt és külön-külön 2005 óta foglalkozik intenzíven ilyen természetvédelmi jogvédő munkával, és ennek tapasztalataiból született ez a kis szórólap, főként annak céljából, hogy másokat is ösztönözzön arra, hogy próbáljuk rászorítani közösen a hatóságokat egy következetesebb jogszabályalkalmazásra, és a környezet- és természetvédelméről szóló jogaszbályok betartatására.
Szórólapunk egy tapasztalatainkat összefoglaló tanácsadó, amelynek célja a tájékoztatás és segítségnyújtás.


Letöltés

Uniós védelem - magyar gyakorlat
Esettanulmányok Natura 2000-es területek és fajok védelmével kapcsolatban

 A „Pro Natura” díjas Nimfea Természetvédelmi Egyesület 1994 óta a környezet- és természetvédelem területén számos programjával kezdett példaértékű tevékenységbe. Az Alföldön megvalósított biodiverzitásvédelmi programjával számos ritkuló társulás életközösségének megóvásán dolgozik fajvédelmi, élőhely-rekonstrukciós, tájrehabilitációs munkával. Mind kutatásaival, mind gyakorlati természetvédelmi tevékenységeivel munkálkodik a leginkább forráshatékony eszközökkel hazánk természeti értékeinek megóvásán, a természet állapotának javításán. Hulladékgazdálkodási, energiahatékonysági programjainak technológiai részével, azok népszerűsítésével igyekszik felépíteni a fenntarthatóbb, kevésbé környezetromboló világképet. Vidékfejlesztési modellje, településfejlesztési koncepcionális elképzelései a környezetbarát technológiák elterjesztésére, a természetkímélőbb mezőgazdaság megteremtésére irányulnak. Jelen kiadványunk a szervezet környezet- és természetvédelmi szemléletformálási, ismeretterjesztő programjának elemeként jelenik meg.


Letöltés

Műszaki sportok a természetben
A quad- és motorsport környezetterheléséről és zavarásáról a természetben

 Az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy magánszemélyek motorkerékpárral közlekednek az erdőkben, védett és fokozottan védett természeti területeken éppen úgy, mint a turisták által, kedvelt nem védett jóléti erdőkben.
A motorosok az erdőben való közlekedésre többnyire a gyalogos turistaforgalom számára kiépített utakat, erdészeti magánutakat, folyóvizek medrét használják számos problémát okozva. A jogellenesnek tekinthető cselekmények mellett külön problémát jelentenek, hogy ezek a járművek nem rendelkeznek rendszámtáblával, rendkívül zajosak, és a közúton, valamint a motoros közlekedésre ki nem jelölt útvonalon nagy sebességgel közlekednek, ezzel veszélyeztetik az ott tartózkodó gyalogosokat, túrázókat is saját testi épségük és a természeti értékek veszélyeztetése mellett. Miután a turisták, a természetvédő polgárok, illetve civil szervezetek és a terepmotorozók közötti konfliktusok mérséklése, a közrend védelme miatt a probléma nem csupán természetvédelmi érdek, hanem társadalmi elvárás is, ezért szükséges a témakör átfogó áttekintése, és megfelelő megoldás keresése a kialakult konfl iktusos helyzetre.
A motorosok, quadosok azt mondják: az erdő az övék is, és szabadságjogaik korlátozásának minősül, ha a természet szépségét nem élvezhetik a maguk módján. Azonban ebben az érvelésben ott van a csapda, hogy szabadságjogok csak addig terjedhetnek, amíg mások szabadságjogait nem korlátozzuk azokkal. Márpedig a motorok, amelyek zajosak, büdösek és sokszor a természeti értékek zavarásával és pusztításával járnak együtt, bizony korlátozzák a csendesebb túrázók, kirándulók jogát az erdő nyugalmához, és még inkább veszélyeztetik az élovilágnak a humán jogrendszerben biztosított jogait . Kiadványunk célja az, hogy ezt a problémás helyzetet bemutassa.


Letöltés

Uniós védelem - magyar gyakorlat
Esettanulmányok Natura 2000-es területek és fajok védelmével kapcsolatban

A „Pro Natura” díjas Nimfea Természetvédelmi Egyesület 1994 óta a környezet- és természetvédelem területén számos programjával kezdett példaértékű tevékenységbe. Az Alföldön megvalósított biodiverzitásvédelmi programjával számos ritkuló társulás életközösségének megóvásán dolgozik fajvédelmi, élőhely-rekonstrukciós, tájrehabilitációs munkával. Mind kutatásaival, mind gyakorlati természetvédelmi tevékenységeivel munkálkodik a leginkább forráshatékony eszközökkel hazánk természeti értékeinek megóvásán, a természet állapotának javításán. Hulladékgazdálkodási, energiahatékonysági programjainak technológiai részével, azok népszerűsítésével igyekszik felépíteni a fenntarthatóbb, kevésbé környezetromboló világképet. Vidékfejlesztési modellje, településfejlesztési koncepcionális elképzelései a környezetbarát technológiák elterjesztésére, a természetkímélőbb mezőgazdaság megteremtésére irányulnak. Jelen kiadványunk a szervezet környezet- és természetvédelmi szemléletformálási, ismeretterjesztő programjának elemeként jelenik meg.


Letöltés

Experiences on the implementation of Natura 2000 in Central Europe
- Cases in Bulgaria, Romania and Hungary -

 Habitats of the Natura 2000 network are our common heritage.
We should convince our governments to make all efforts for the conservation of all these species and habitats. Countries of Central and Eastern Europe deserve special attention, as their desire for wrong interpreted economic development might push the interests of nature in the background, while these countries have the greatest ecological potential and they still host a wide range of valuable habitats.


Download