Eseteink

Körösladány vadaskert
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évek óta nyomon követi az Alföldön folyó különböző jellegű természetre veszélyes beruházásokat.
Egyesületünk tudomására jutott, hogy Körösladány térségében az általunk Körösladányi-erdőként ismert területen, a helyi védett Gulya-legelő környezetében, valamint a környező területeken példátlan természetpusztítás vette kezdetét egy vaddisznós kert kialakítása kapcsán, melyet a DALERD Rt. (Szeged) valósít meg, a helyi vadásztársaság támogatásával.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület munkatársai, önkéntesei a területen több hazánkban védett növényfaj előfordulását regisztrálták az erdő tisztásain, nyiladékain, ligetesebb részein.
A terület egyik legfőbb értékét a Vörös könyvben is szereplő sziki erdőspuszta-rét (Peucedano-Asteretum sedifolii) képviseli, melynek társulásalkotó védett fajai között megtalálható a:
-   pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen több százezer tőre becsülhető állománya),
-   sziki kocsord (Peucedanum officinale) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen több ezer tőre becsülhető állománya),
-   magyar szegfű (Dianthus gigantheiformis subsp. pontederae) (tövenkénti természetvédelmi értéke 5000 Ft, a területen állománya szintén több ezerre tehető).
Szintén föllelhető a löszpusztarét társulása (Salvio-Festucetum rupicolae), melynek társulásalkotó védett fajai között megtalálható:
-   kacstalan lednek (Lathyrus nissolia) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen jelentős állománya található),
-   nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen szintén jelentős állománya lelhető föl).

Külön szeretnénk kiemelni, hogy a több ezer töves sziki kocsord (Peucedanum officinale) állomány nagyon fontos élőhelye a nagy szikibagolynak (Gortyna borellii lunata), mely a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet alapján fokozottan védett lepkefajunk, egyetlen példány természetvédelmi értéke 100.000 Ft. A nagy szikibagoly (Gortyna borellii lunata) szerepel az Európai Unió, a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növények és állatok élőhelyeinek megőrzéséről szóló 43/92 számú Tanácsi irányelv, közismert nevén a Habitat Directíva II. függelékében.
A vaddisznóskert létesítése azért is döbbenetes tény, mert Magyarországon a túltartott nagyvadállomány így is óriási károkat okoz az erdészeteknek, mezőgazdaságnak és a természetvédelmi kezelő szerveknek, miután a védett területen táplálkozó nagy létszámú szarvas és vaddisznó teljesen elpusztítja több hazai őshonos és védett növényünk állományát.
A Körösladányi-erdő tisztásaival, védendő társulásaival védett növényfajok jelentős állományaival, a térség egyik erős nagy szikibagoly (Gortyna borellii lunata) állományával kiemelkedő természeti értéket képvisel és a jelenlegi beruházás sajnos védett és fokozottan védett természeti értékek tömkelegét semmisíti meg, hiszen a területen tartandó nagy számú vaddisznó életmódjával, túrásával tönkreteszi ezt a térségben egyedülálló természeti területet.

Képek

Letölthető dokumentumok

Dokumentum letöltése  Körösladány Önkormányzatok Jegyzősége részére bejelentés

Dokumentum letöltése  FVM Vadászati, Halászati Vízgazdálkodási Főosztály részére felülvizsgálati kérelem

Dokumentum letöltése   Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére bejelentkezés ügyfélként

Dokumentum letöltése  Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Ügyészség Szeghalom részére figyelmeztetés kérése

Dokumentum letöltése  Békés Megyei Főügyészség részére - Felügyeleti intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság adatkérés

Dokumentum letöltése  Szegedi Városi Bíróság részére  - Kereset

Dokumentum letöltése  Rendőrkapitányság Szeghalom részére - Panasz rendőrségi határozat ellen

Dokumentum letöltése  Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságtól felmérés kérése

Dokumentum letöltése  Csongrád Megyei Főügyészség részére - Sürgős ügyészségi intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Legfőbb Ügyészség Közigazgatási Jogi Főosztály Környezetvédelmi Osztály Vezetője részére  - Tájékoztatás korábbi panasszal kapcsolatban

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatósági osztály részére bejelentés

Dokumentum letöltése  Körösladány Önkormányzatok Jegyzőségétől adatkérés helyi védettségről

Dokumentum letöltése  OKTVF Hatósági Iroda részére - Tájékoztatás egyesületünk által vélt Kötevife mulasztással kapcsolatban

Dokumentum letöltése  Körösladány Nagyközség Jegyzője részére - tájékoztatás, és adatkérés

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki KÖTEVIFE Hatósági Osztály részére - Körösladányi vadaskert természetkárosító tevékenység megtiltása ügyében
  tájékoztatás kérése végrehajtással kapcsolatban

Dokumentum letöltése  OKTVF Hatósági Iroda részére Tájékoztatás egyesületünk által vélt Kötevife mulasztással kapcsolatban

Dokumentum letöltése  Csongrád megyei Bíróság részére - Előkészítő irat benyújtása

Dokumentum letöltése  Rendőrkapitányság Szeghalom részére - Feljelentés ismeretlen tettes ellen

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatósági osztály határozata természetvédelmi bírság
  kiszabásáról

Dokumentum letöltése  Körös-Maros Nemezeti Park részére - Tájékoztatás Körösladányi vadaskert ügyében

Dokumentum letöltése  ÁPV Zrt. részére - Dalerd Zrt. természetkárosítás

Dokumentum letöltése  Pest Megyei Bíróság részére tájékoztatás beavatkozásról és előkészítő adatok

Dokumentum letöltése  FVM Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság részére tájékoztatás beavatkozásról és előkészítő
  adatok

Dokumentum letöltése  ATIKÖTEVIFE Hatósági Igazgatóhelyettes részére tájékoztatás beavatkozásról és előkészítő adatok megküldése

Dokumentum letöltése  Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal részére Körösladányi Önkormányzat helyi védettsége

Dokumentum letöltése  Rendőrkapitányság Szeghalom részére - panasz nyomozás megszüntetése ellen

Dokumentum letöltése  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól tájékoztatás kérése

Dokumentum letöltése  KvVM, Jogi Szakállamtitkárság részére - tájékoztatáskérés

Dokumentum letöltése  Tiszántúli KÖTEVIFE részére - tájékoztatáskérés

Dokumentum letöltése  Szeghalmi Városi Bíróság részére - Vádindítvány beterjesztése

Dokumentum letöltése  Fővárosi Bíróság részére kereset benyújtása

Dokumentum letöltése  Csongrád Megyei Bíróság részére szakértő kifogásolás

Dokumentum letöltése  Tiszántúli KÖTEVIFE Kirendeltsége részére fellebbezés környezetvédelmi engedély ellen

Dokumentum letöltése  Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége részére nyilatkozattétel

Dokumentum letöltése  Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége részére tájékoztatás

Dokumentum letöltése  Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága - Ítélet

Dokumentum letöltése  Vidékfejlesztési Minisztérium - Végzés

Dokumentum letöltése  Gyulai Törvényszék - Végzés

Képek