Eseteink

Derekegyháza-Kéktó vadaskert
Egyesületünk által történt Natura 2000-es területek ellenőrzése kapcsán tapasztalata, hogy Hódmezővásárhely mellett, Derekegyháza térségben, annak közigazgatási területén a Vásárhelyi Kéktó nevű SPA, SCI Natura 2000-es terület körbekerítését. Ilyen jellegű kerítést, mint ezen a területen egy természetkárosítás bűncselekmény ügyben bejárt körösladányi területen láttunk, ahol a Dalerd Rt. vaddisznóskert létrehozását tervezte.
A Vásárhelyi Kéktó különösen értékes terület, emiatt aggódunk sorsáért, és a bejárás során már most néhány természetvédelmi vonatkozású jogszabály sérülést érezzük.

 A DALERD Zrt. (állami tulajdonú erdészeti társaság) Natura 2000-es területen vaddisznós kertet tervezett (több más beruházással együtt) egy derekegyházi területen.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület Natura 2000-es területek kezelését vizsgálva szerzett tudomást hallomásból az ügyről, így 2006 végén ügyfélként jelentkezett be. Az érintett terület Natura 2000 terület részét képezi, az Alsó-Tisza-völgy Különleges Madárvédelmi Terület és a Vásárhelyi Kék-tó Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (kódja: HUKM20002) területén található.
„Tájékoztató” levelében az illetékes FVM Hivatal nem ismerte el ügyfél jogait az egyesületnek. A Nimfea határozottabban fellépett, mire határozatban állapították meg a Nimfea ügyfél státuszát, amit az ellenérdekelt Dalerd Zrt. – már a körösladányi ügyekből ismerve a szervezetet – megfellebbezett. A fellebbezés elbírálásának idejére a Nimfea ügyfél státuszát felfüggesztették, és a fellebbezés elbírálása előtt engedélyező határozatot adtak ki a Dalerd részére.
A Nimfea jogsértés miatt fordul a megyei főügyészséghez, és egyben a másodfokú szervhez, hiszen ügyfél jogállásának megállapításáig az engedélyező eljárást fel kellett volna függeszteni.
Az ügyészség óvással él, és a másodfokon eljáró Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ is megállapítja a jogsértést így a Nimfea élhet jogorvoslati jogával, és él is. Fellebbezésében előadja, hogy a terület Natura 2000-es, védett fajok élőhelye, a szakhatósági engedélyezés előtt (Alsó- Tisza-vidéki KÖTEVIFE) véleménye szerint hatástanulmányt kellett volna készíteni, „elővigyázatosság elvét” kellett volna alkalmazni – és így tovább. A fellebbezés hatására (annak tartalmi részeitől független okokra hivatkozva) a másodfokon eljáró hatóság az engedélyt visszavonja, és a Dalerd Zrt. engedélykérelmét elutasítja, amit természetesen a Dalerd Zrt. bírósági keresettel támad meg.
A Nimfea tudomást szerez a bírósági eljárásról, ahol beavatkozóként jelenik meg, kérve szakmai szempontjainak figyelembevételét. Közben a Dalerd meg sem várva az engedélyezési eljárást, körbekeríti az erdőterületet. A Nimfea bejelentést tesz, amit az MSZH Erdészeti Igazgatósága nem akar figyelembe venni. A Nimfea újra kénytelen határozottan fellépni, így hivatalból indul eljárás engedély nélküli kerítésépítés ügyében – de a Nimfeát az MSZH kizárja az eljárásból, arra hivatkozva, hogy nem ügyfél, és az iratokba sincs joga betekinteni. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület fellebbez, de az másodfokon eljáró MSZH Központ jóváhagyja az elsőfok döntést. A Nimfea bírósághoz fordul több jogszabályra hivatkozva (közigazgatási eljárások – Ket., Legfelsőbb Bíróság jogegységi döntés, környezetvédelmi törvény, Aarhusi Egyezmény), de a bíróság elutasítja keresetét, mondván: nem államigazgatási eljárás zajlik, hanem szabálysértési eljárás.
Emellett az ügyben engedély nélküli vízjogi létesítés miatt is születik elmarasztaló ítélet a Dalerd részére, miután a területen engedély nélküli tavacskát épít.
A Nimfea földtörvény vonatkozásában is eljárást kezdeményezett termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt, de a hatóság az eljárást megtagadja. Az engedéllyel kapcsolatos bírósági eljárásban a bíróság a másodfokot új eljárásra kötelezi, amely az eljárási szakaszokat szétszedi, elsőként is megállapítja az ügyészi óvás ellenére, hogy az egyesület nem ügyfél. Az egyesület bírósághoz fordul, de a bíróság egy „furcsa” nem peres eljárásban megállapítja, hogy az egyesület nem ügyfél. A bíróság egyértelműen szakszerűtlenül értelmezi a LB jogegységi döntését (szerinte a természetvédelmi hatósági eljárás az nem minősül környezetvédelmi hatósági eljárásnak), de a döntésének pikantériája nem ebben rejlik, hanem abban, hogy nem peres eljárásban lefolytatva az ügyet, megvonja a jogorvoslati jogot.
Innentől jogorvoslati lehetőség híján az egyesület nem tud az eljárásról, hallomásból úgy tudjuk, hogy a vaddisznó nevelő engedélyt kapott a Natura 2000-es élőhelyen.
Jelenleg folyó ügycselekmény: Az egyesület jogi képviselője részben egy nemzetközi tanulmány esettanulmányának választotta ki az esetet a szembetűnő jogsérelmek miatt, az ügyfél joggal kapcsolatos eljárásban, emellett a Legfelsőbb Bírósághoz fordult jogegységi döntést kérve, illetve fontolgatja a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz való fordulást is, a jogorvoslati jog hiánya miatt.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület az élőhely védelmével kapcsolatban az Európai Bizottsághoz fordul.

Letölthető dokumentumok

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől ügyféli jogállás igénylése

Dokumentum letöltése  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei FM Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőségtől ügyféli jogállás
  igénylése

Dokumentum letöltése  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei FM Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség részére tájékoztatás

Dokumentum letöltése  Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságtól adatkérés

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére tájékoztatás

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére javaslattétel

Dokumentum letöltése  Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságtól és Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságtól tájékoztatás kérése

Dokumentum letöltése  Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság válasza

Dokumentum letöltése  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei FM Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség szakhatósági
  állásfoglalása

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről tájékoztatás

Dokumentum letöltése  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei FM Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelőség részére
  fellebbezés jelzése

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Vízügyi osztály részére bejelentés

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől tájékoztatás kérése

Dokumentum letöltése  Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatóságtól tájékoztatás kérése

Dokumentum letöltése  Csongrád Megyei Főügyészségtől törvényességi kérelem

Dokumentum letöltése  Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság részére tájékoztatás ügyészségi óvásról

Dokumentum letöltése  Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság részére felülvizsgálati kérelem

Dokumentum letöltése  Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságtól határozat kérés

Dokumentum letöltése  FVM Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati-halászati Osztály részére fellebbezés
  bejelentése

Dokumentum letöltése  FVM Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati-halászati Osztály részére fellebbezés
  megküldése

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Vízügyi osztálytól intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Természetvédelmi osztálytól intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságtól intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatósági Osztály részére bejelentésünkkel kapcsolatos
  újabb tájékoztatáskérés

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Természet- és Tájvédelmi Osztály részére bejelentésünkkel
  kapcsolatos újabb tájékoztatáskérés

Dokumentum letöltése  Bács-Kiskun Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság részére tájékoztatásra válasz

Dokumentum letöltése  MSZH Központ Földművelésügyi Igazgatóság részére bejelentés ügyféli jogállásról Dalerd Zrt. fejlesztési ügyeiben

Dokumentum letöltése  Csongrád megyei MSZH Földművelésügyi Igazgatóság részére bejelentés ügyféli jogállásról Dalerd Zrt. fejlesztési ügyeiben

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza vidéki KÖTEVIFE Természetvédelmi Osztály részére bejelentés ügyféli jogállásról Dalerd Zrt. fejlesztési ügyeiben

Dokumentum letöltése  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ részére fellebbezés megküldése

Dokumentum letöltése  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ első fok ügyféli jogállás iránti kérelem elutasítása (1.oldal)

Dokumentum letöltése  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ első fok ügyféli jogállás iránti kérelem elutasítása (2.oldal)

Dokumentum letöltése  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ másodfok ügyféli jogállás iránti kérelem elutasítása (1.oldal)

Dokumentum letöltése  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ másodfok ügyféli jogállás iránti kérelem elutasítása (2.oldal)

Dokumentum letöltése  MSZH Központ Földművelésügyi Igazgatóság részére Dalerd Zrt. derekegyházi vadaskert ügyében tájékoztatás kérése

Dokumentum letöltése  Bács-Kiskun Megyei Bíróság részére kereset a 04.4/1051/1/2007. sz. végzés ellen

Dokumentum letöltése   Alsó-Tisza-vidéki KÖTEVIFE Hatósági Osztálytól bejelentésünkkel kapcsolatos újabb tájékoztatás kérés

Dokumentum letöltése  Bács-Kiskun Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság részére tájékoztatásra válasz

Dokumentum letöltése  Szentesi Körzeti Földhivatal részére tájékoztatás kérése derekegyházi vadaskert termőföldjének más célú hasznosításáról

Dokumentum letöltése  Megyei Földhivatal részére felügyeleti intézkedés kérése Szentesi Körzeti Földhivatallal szemben

Dokumentum letöltése  MSZH Központ Földművelésügyi Igazgatóság részére tájékoztatás kérése

Dokumentum letöltése  Alsó-Tisza-vidéki KÖTEVIFE részére tájékoztatás kérése

Dokumentum letöltése  MSZH Központ Földművelésügyi Igazgatóság részére DEREKEGYHÁZI vadaskert ügyében tájékoztatás kérése

Dokumentum letöltése  Csongrád Megyei Bíróság részére érdeklődés ítélethozatallal kapcsolatban

Dokumentum letöltése  Csongrád Megyei Bíróság részére kereset a 04.3/639/2008. sz. végzés ellen

Dokumentum letöltése  MSZH Központ Földművelésügyi Igazgatóság fellebbezés elutasítása végzés

Dokumentum letöltése  Bács-Kiskun megyei Bíróság fellebbezés elutasítása végzés

Képek