Eseteink

A Poroszló melletti apponyháti villa esete

Még a kilencvenes évek közepén a Tisza-tó turisztikailag frekventált helyén, a 33-as főút Tiszafüredi-Poroszlói hídjától nem messze egy vállalkozó (akit egyébként a Magyar Hírlap az ország 100 leggazdagabb embere között tud) kinéz egy területet egy „pihenőház” építésére.
  A terület ramsari vizes élőhely, országos védett terület – a „tiszafüredi madárrezervátum” bejárata, része a nemzeti ökológiai hálózatnak, majd Natura 2000-es élőhely. A területet a vállalkozó egy korlátolt felelősségű társasága megveszi az illetékes vízügyi igazgatóságtól. Az adás-vétel jogszerűsége elég kérdéses, hiszen elővásárlási jogot a nemzeti parknak nem ajánlják fel (ami védett terület esetében jogszabályi kötelezettség), egyébként is olyan vízügyi terület, ahol árvízvédelmi szempontból nem lenne szabad eladni, és nem javasolt építeni. A pihenőház (amelyet jellege miatt hívjunk nyugodtan „villának”) mindenféle engedély nélkül felépül. Építés közben próbálják leállítani az építést, de a hatósági kezdeményezésre rá se hederítenek az építők, az építés folyik tovább, az épület mellett kis tavacska létesül, a terület körbekerítésére kerül sor, és így tovább. A hatósági nyomásra a felépülés után a Kft. egy „fennmaradási” engedélyt kér az első fokú építési hatóságtól.
  Miután az épület védett területen van, emiatt szakhatóságként keresik meg a Hortobágyi Nemzeti Parkot, aki némi huzavona után nem adja meg a hozzájárulást. Így a hatóság – habár a polgármesterrel együtt próbál nyomást gyakorolni a nemzeti parki vélemény megváltoztatására – nem adja meg a fennmaradási engedélyt. A tulajdonosként bejegyzett Kft. fellebbez, amit a Közigazgatási Hivatal elutasít, majd bírósághoz fordul, amely keresetet a bíróság elutasít bontási kötelezettséget írva elő, majd egészen a Legfelsőbb Bíróságig jut az ügy, amely az előző fórumokhoz hasonlóan megtagadja a fennmaradási engedély iránti kérelmet, és előírja a bontást.
  Ezt követően öt éven át áll az ügy, senki (sem a pert végig vivő Közigazgatási Hivatal, sem a első fokú építési hatóság, akinek el kellett volna járni, sem a nemzeti park – aki természetvédelmi őrszolgálatán keresztül szinte nap mint nap látja az épületet) egyetlen levelet nem ír, a Legfelsőbb Bíróság döntésének végrehajtására kötelezettséget nem ír elő senki. Ennek okán az akkor hatályos ÁE (államizgatgatási eljárásokról szóló törvény) alapján elévül az ügy, azaz a bontás közigazgatási végrehajtási lehetősége megszűnik – így egy ostoba joghézaggal, mindenféle engedély nélkül – az épület ott marad. Nem legálisan, és nem is tökéletesen illegálisan az elévülés miatt, hiszen az elévülés intézménye a jogbiztonsághoz tartozik – vélekednek a jogtudósok. Nem így gondolták a Nimfea Természetvédelmi Egyesület munkatársai, akik jóval az elévülés után ismerik meg a helyzetet (pont a Natura 2000-es területek kijelölési időszakában). Ha van „állapotbűncselekmény” akkor vajon egy ökológiai folyosót megszakító építmény esetében létezhet-e környezetjogi szempontból elévülés – merül fel a kérdés. Az adatvédelmi törvény és az Aarhusi Egyezmény alapján a Nimfea több hatóságnál iratbetekintést kér, és megállapítja a fentebb röviden leírt tényállást. Ezt követően kezd keresztesháborúba, azon koncepcionális tervvel, hogy akár alkotmányos szintig elvive bizonyítsa, hogy alkotmányos jogot sértene, ha természetvédelmi (környezeti) ügyben elfogadható lenne az elévülés jogintézménye.
  Az ügyben a Nimfea megkeresi a Hortobágyi Nemzeti Parkot, Rendőrséghez fordul, majd vízirendőrséghez, az építési hatósághoz, közigazgatási hivatalhoz és vízügyi hatósághoz. A hatóságok (főként az építési hatóságok) sorra állapítják meg hatáskörük és illetékességük hiányát, aminek eredményeként a Nimfea az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordul. A Közigazgatási Hivatal is részletes tényfeltárással vizsgálja meg az ügyet, és elmarasztalja a mulasztást elkövető hatóságokat – de megállapítja, hogy az elévülés után nincs módja a LB döntést végrehajtatni. Az ombudsman is részletes jelentést készít – szinte ugyanazzal az eredménnyel, megállapítva a jogbiztonságra nyújtott veszélyét az ilyen ügyeknek, kiemeli a hatóságok felelősségét az ügyben – de érdemi lépést nem tud tenni. Csak érdekesség, hogy az üggyel egyidőben Görögországban az olimpiai válogatott egyik vezetőjét jogerősen elítélik engedély nélküli építkezésért, Horvátországban pedig engedély nélkül épített nyaralókat tömegesen bontanak le.
  Más jogi lehetőség híján a Nimfea Természetvédelmi Egyesület az EMLA több tagjának a segítségével előkészített egy bírósági keresetet, amelyet az EMLA véglegesített, és bírósági perben kérik a szervezetek a villa lebontását, a természetkárosítástól eltiltást, és az eredeti állapot helyreállítását. A bírósági eljárás másfél éven keresztül zajlik – több problémával küszködve. Az eredeti tulajdonos jogutód nélkül megszűnt, de ez a tulajdoni nyilvántartásban nem került átvezetésre, így jelenlegi tulajdonost nehéz kideríteni, emellett kiderült, hogy az épületen minden vártnál és elképzelhetőnél magasabb jelzálogjog bejegyzések vannak – és így tovább. Végül a bíróság a keresetet elutasítja, mondván: az új tulajdonos székhelye más településhez tartozik, így nincs hatásköre eljárni. Szintén hatáskörének vagy illetékességének hiányát állapítja meg minden más eljáró szerv is, a rendőrségtől a természetvédelmi hatóságig. Követezetes hatósági egymásra mutogatással igyekszik minden közigazgatási szerv áttenni a ügyet más hatósághoz, vagy végrehajtó szervhez, de végül nem történik semmi. A hatóságok erőforrásai arra mennek el, hogy hatáskörük vagy illetékességük hiányát megállapítsák, és érdemi ügyvitellel csak a Közigazgatási Hivatal és az ombudsman vizsgálja az ügyet.
Jelenleg folyó ügycselekmény:
  Hosszas egyeztetés során az új kereset készítése zajlik. Az ügy egyébként nemcsak a hatóságok által elkövetett mulasztásokra mutat rá, hanem felveti a közélet tisztáságának kérdéseit is az eljárás elejétől kezdve.

Letölthető dokumentumok

Dokumentum letöltése  Poroszló Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére bejelentés, tájékoztatáskérés

Dokumentum letöltése  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére - tájékoztatáskérés

Dokumentum letöltése   Heves Megyei Közigazgatási Hivatal részére - bejelentkezés ügyfélként

Dokumentum letöltése  Országgyűlési Biztosok Hivatala, Állampolgári jogok országgyűlési biztosa részére - állásfoglalás kérése

Dokumentum letöltése  Poroszló, Újlőrincfalva Önkormányzatok Körjegyzősége részére - bejelentkezés ügyfélként és intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére - bejelentkezés ügyfélként és intézkedés kérése

Dokumentum letöltése  Nyíregyházi Városi Bíróság részére keresetlevél

Dokumentum letöltése  Füzesabonyi Városi Bíróság részére keresetlevél

Dokumentum letöltése  Füzesabony, Városi Ügyészség részére - panasz